^Back To Top

 • Radiotechniek

  De kwaliteit van radioverbindingen voor transmissie van berichten en spraak kan nooit 100% gegarandeerd worden. Het versturen van radiosignalen is onderworpen aan de wetten van de fysica. Op voorhand is al duidelijk dat interferentie tussen verschillende bronnen het signaal kan verstoren. Ook reflecties als gevolg van fysieke obstakels van beton of metaal zoals gebouwen verstoren het signaal.

 • Radiotechniek

  Het zendvermogen; het is echter niet zo dat in binnenruimten de ontvangst altijd beter is bij een hoger zendvermogen. soms is veel zendvermogen zelfs nadelig voor de ontvangstkanaal De ontvangstgevoeligheid. .

 • Radiotechniek

  Positie en aard van de gebruikte antenne als de antenne dicht op het lichaam is gepositioneerd, kan het lichaam veel straling absorberen (hierdoor vermindert het bereik). Straling kan ook worden geabsorbeerd door hevige regenval, hagel- of sneeuwbuien

Goede en snelle communicatie is essentieel tijdens een inzet bij evenementen zeker als er ongevallen of incidenten plaatsvinden. 

Het team van EHBO-hulpverleners moeten daarom onderling goed kunnen communiceren met behulp van een portofoon

 

een portofoon is een handig en snel communicatie middel. .

Om via de portofoon goed en duidelijk te kunnen communiceren moet je goed op de hoogte zijn van de procedure.

De procedure bestaat uit gedragsregels oftewel de etherdiscipline

Het is belangrijk dat we ons aan deze etherdiscipline houden omdat we daarmee:

 

 • Tijd besparen
 • Afluisteren moeilijk maken
 • Duidelijk zijn

 

Zonder porto ben je nergens!!

het is jouw communicatiemiddel en waarborgt jouw veiligheid 

 

Radiotechniek 

De kwaliteit van radioverbindingen voor transmissie van berichten en spraak kan nooit 100% gegarandeerd worden. 

Het versturen van radiosignalen is onderworpen aan de wetten van de fysica. Op voorhand is al duidelijk dat interferentie tussen verschillende bronnen het signaal kan verstoren. Ook reflecties als gevolg van fysieke obstakels van beton of metaal zoals gebouwen verstoren het signaal. 

De mate waarin is afhankelijk van de bouwwerken, de frequentie van de draaggolf en de aard van de modulatie van die golf. 

Het bereik hangt af van:

 

 1. Het zendvermogen; 
 • het is echter niet zo dat in binnenruimten de ontvangst altijd beter is bij een hoger zendvermogen. soms is veel zendvermogen zelfs nadelig voor de ontvangstkanaal

 

 1. De ontvangstgevoeligheid. 

 

 1. Positie en aard van de gebruikte antenne 
 • als de antenne dicht op het lichaam is gepositioneerd, kan het lichaam veel straling absorberen (hierdoor vermindert het bereik).
 • Straling kan ook worden geabsorbeerd door hevige regenval, hagel- of sneeuwbuien

 

 1. De aard van de omgeving:
 • Constructies kunnen de golven weerkaatsen en daardoor binnen een ruimte houden        (kooi van Faraday). 
 • Ten gevolge van weerkaatsing (reflectie) kunnen een golf en zijn gereflecteerde golf elkaar uitdoven (interferentie)

 

Om verbindingen over grotere afstanden te kunnen waarborgen maken we gebruik van steunzenders

Deze steunzenders ontvangen het signaal van een porto- of mobilofoon en zenden dit weer opnieuw uit met en hoger zendvermogen

 

Ondanks alle nadelen die verbonden zijn aan het gebruik van radiotechniek verdient het gebruik hiervan tijdens inzetten bij evenementen de voorkeur

Radiocommunicatie is direct, snel, onafhankelijk en betrouwbaar.

Openbare netten zoals bijvoorbeeld Telefonie (GSM) zullen in geval van een calamiteit vaak overbelast raken en daardoor zeer beperkt beschikbaar zijn

 

Gebruik van de portofoon

 

Event partners Gouda heeft de beschikking over een netwerk van portofoons, een steunzender met 2 kanalen en een mobilofoon die wordt ingezet bij het inrichten van en centrale post.

De portofoons zijn analoge UHF portofoons van het merk Kenwood

De portofoons zijn uitgerust met een zogenaamd “oortje” en of een hand microfoon 

Hieronder zijn de verschillende functies en aansluitingen op de portofoon nader uitgelegd

 

 

  (1) Kanaalknop

Draai aan de knop om van zend-/ ontvangstkanaal te

veranderen.

Kanaalaankondiging: Wanneer u van kanalen verandert,

kondigt de portofoon het nieuw geselecteerde kanaalnummer aan. 

Kanaal 15 & kanaal 16 zijn voor gebruik met onze steunzender

 

(2) LED-indicator

Brandt rood :Zenden

Brandt groen :Ontvangen van een oproep

Knippert rood :De batterijspanning is laag tijdens het zenden

Knippert groen :Scannen (niet geprogrammeerd)

Knippert rood/oranje :Het geselecteerde kanaal is niet geprogrammeerd en kan niet worden gebruikt.

 

(3) Aan/ uit-schakelaar/ volumeknop

Draai rechtsom om de zendontvanger aan te zetten. 

Draai de knop verder om het volumeniveau te veranderen.

Om de portofoon uit te zetten, draai deze knop linksom totdat u een klik hoort. 

 

(4) PTT (Push-to-Talk)-schakelaar

Al u een bericht wilt doorgeven drukt op de schakelaar, houd deze ingedrukt, na 2 seconden

spreek u bericht in de microfoon daarna 1 seconden rust laat nu de PTT schakelaar los.

 

 

 

(5) Zijde 1 toets

Scrambler (mag niet worden gebruikt!)

 

(6) Zijde 2 toets

Deze toets is niet geprogrammeerd en geeft een piep

 

(7) Luidspreker/ microfoonaansluitingen

Steek de luidspreker/ microfoonstekker of die van de

Hoofdtelefoon/oortje  in deze aansluiting.

 

Zorg er bij gebruik van de een handset voor dat het volume niet te hard staat,

Omstanders kunnen daardoor horen wat er via de portofoon word

Gecommuniceerd. Informatie  alleen van belang voor de hulpverlening  en

niet voor anderen. Waarborg de privacy van betrokkenen en slachtoffers

 

Procedure en ether discipline

 

Als je informatie wilt doorgeven, druk je de PTT schakelaar in en wacht

je heel even met spreken.

Ga niet harder praten dan normaal, door harder praten wordt het geluid

aan de andere kant vervormd en onverstaanbaar.

Als we de steunzender gebruiken, moet je 2 seconden wachten met

spreken na het indrukken van de PTT schakelaar, anders valt het

eerste woord weg. De steunzender heeft even tijd nodig om de

verbinding te openen.

We kunnen ook bij een grotere inzet 2 kanalen gebruiken dan kan de

centrale post (Dubbel 0) u verzoeken om naar een ander kanaal te

verhuizen (tijdelijk), u hoort dan wel waarom. Op dit kanaal kan een

andere groep actief zijn bijvoorbeeld: teamleiders, logistiek of verkeersregelaars.

 

Ether discipline:

Iedereen weet het wel, maar een portofoon is wel erg interessant, en

zeker als je hem gebruikt. Of je nou iets te vertellen hebt of niet.

Helaas komt het te vaak voor dat er allerlei onzin door de ether wordt

gestuurd.

Wij werken als een vrijwilliger met professionele uitstraling en dat willen

we ook uitdragen.

Dus,....... Alleen voor informatieve of hulp vragen in kort en bondige

berichten.

Ook is het niet de bedoeling om onderlinge gesprekken te voeren via de

porto. Bij klussen waar we portofoon’s gebruiken worden we ingedeeld

op roepnummers, Het is dan ook de bedoeling dat we deze nummers in

onze communicatie gebruiken en geen eigen namen of centralepost 

Al onze communicatie gaat via de centrale post deze heet dubbel 0

 

Als er meerdere gebieden zijn of meerdere groepen dan spreken we locatie codes af. dit gebeurd door middel van plaatsen in een gebied. we gebruiken het NAVO alfabet om een letter uit te spreken

  

 

(voorbeeld)

zoals de post op de markt heet dan (M) Mike01 & Mike02 ect

zoals de post op de NS Station heet dan (S) Sierra01 & Sierra02 ect

Zonder deze groepen spreken de dus over 01 & 02 ect

 

Dit spreken we af als we grote evenementen hebben waar we meerdere posten in een gebied hebben.

De gebieden worden gevormd door de verbinding medewerker en een evenement coördinator

 

 

 

 

 

Een kort communicatie voorbeeld:

 

Voorbeeld 1:

We staan met 24 hulpverlensers (in teams van 2 hulpverleners) op een

evenement waarbij we ervoor moeten zorgen dat de bezoekers indien

nodig geholpen worden aan verwondingen of erger zijn (denk aan

reanimatie).

Er zijn 3 parkeerplaatsen van waar de bezoekers vandaan kunnen

komen. Het roepnummer van Martin is 0.06, en hij staat bij de ingang

van parkeerplaats 2, waar alleen fietsen geparkeerd worden.

 

Martin: “dubbel 0 hier de 06,….. over”.

Dubbel 0: “06,….. geef bericht,….. over”.

Martin: “op de parkeerplaats 2 is een ongeval met 5 slachtoffers wij zijn

met 2 hulpverleners ter plaatsen graag assistentie,….. over”.

Dubbel 0: “Oké ik stuur assistentie naar parkeerplaats 2 is er ook

professionele hulpverlening gewenst?.,….. over”.

Martin: “Neen die is niet nodig, (dank u,)….. over”.

Dubbel 0: “oké,….. uit”.

 

Voorbeeld 2

Collega in de feesttent :

Martin: “Dubbel 0 hier de 06,….. over”.

Dubbel 0: “0.06, geef bericht,….. over”.

Martin:“Dubbel 0, kunt u 07 vragen of er nog voldoende verband middelen

zijn in EHBO post in de tent,….. over”.

Dubbel 0: “ga ik doen, moment”

Dubbel 0: “07, heeft u meegeluisterd?, over”.

0.07: “Jawel, ik heb van alles nog voldoende, over”.

Dubbel 0: “Dank u, over en sluit, 06, heeft u dit meegekregen, over”.

Martin:“Jawel, alles nog voldoende, (dank u), over”.

Dubbel 0: “Oké, uit”.

 

Voorbeeld 3

Martin: “Dubbel 0 hier de 06, over”.

Dubbel 0: “06, geef bericht, over”.

Martin:“Dubbel 0, kunt u 07 vragen of er nog voldoende verband middelen

zijn in EHBO post in de tent,….. over”.”.

Dubbel 0: “ga ik doen, moment”

Dubbel 0: “07, heeft u meegeluisterd?, over”.

0.07: “neen, ik was even bezig, herhaal bericht, over”.

Dubbel 0: “heeft u nog voldoende verband middelen in de EHBO post,over”.

0.07: “Moment, ik ga even voor u kijken”

Na enkele minuten:

0.07: “ Dubbel 0 hier de 07,….. over”.

Dubbel 0: “07, geef bericht,….. over”.

0.07: “ik heb van alles nog voldoende,….. over”.

Dubbel 0: “Dank u, sluit,….. 06, heeft u dit meegekregen, over”.

Martin:“Jawel, alles nog voldoende, (dank u),….. over”.

Dubbel 0: “Oké, uit”.

 

Zoals eerder genoemde voorbeelden blijkt dat de Dubbel 0 de regie heeft

over de etherdisipline.

We zeggen eerst degene die we willen spreken en dan wie we zijn

Het woord “over” houdt in dat je klaar bent met het geven van het

bericht, en de Dubbel 0 de ruimte geeft om te antwoorden.

Het woord “uit” wordt alleen gegeven door de Dubbel 0 de en houdt in dat

het gesprek is beëindigd.

Er wordt dus niet meer gereageerd op de laatste zin van de Dubbel 0.

Als wij ons hier aan houden, voorkomen we misverstanden en kan

iedereen zijn (relevante) informatie doorgeven of antwoord op vragen

krijgen.

 

IN GEVAL VAN NOOD MELDEN: !!!SPOED SPOED SPOED!!!dan je roepnummer 

Wees hier secuur mee. Als deze melding gegeven is, graag de vrijgespeelde Collega's

 

richting deze post! Deze melding alleen geven als er nood of bedreiging is of gaat vormen.

Copyright © 2013. Portofoon communicatie  Rights Reserved.